Nettsted: http://wso.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@wso.no
Telefon: 22 41 35 90

Postadresse

Møllergata 12
0179 Oslo

We Shall Overcome

We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre holdninger, lovverket og praksis i det psykiske helsevernet.

Vi jobber for å hindre overgrep både i og utenfor institusjon, med fokus på:
• hjelp uten tvang, omsorg uten krenkelser

• økt fokus på menneskerettigheter, autonomi og rettsikkerhet i det psykiske helsetilbudet

• forhindre tvang ved innleggelser og behandling, med et sterkt fokus mot tvangsmedisinering

• den enkeltes rett til å velge sitt liv fremfor tvangsnormalisering, anerkjennelse av forskjellighet fremfor disiplinering

• forebygging, ettervern, informasjon og åpenhet fremfor tabuer, diskriminering, mistenkeliggjøring og stigmatisering

• å øke brukernes bevissthet om sin egen livssituasjon

• bevisstgjøring om og oppbygging av nyskapende behandlingstilbud og medikamentfrie alternativer

Hva gjør vi?
• Aktiv deltagelse i arbeidet for endringer i tjenestetilbud og lovgivning, politisk og faglig, med fokus på menneskerettigheter, autonomi og rettsikkerhet.

• Arbeider nasjonalt og internasjonalt for implementering av CRPD uten reservasjonene som kalles tolkningserklæringer.

• Kontakttelefon for medlemmer og andre, rådgivning og informasjon.

• «Amaliedagene», en årlig brukerfestival.

• Formidling av kunnskap og erfaring gjennom temakvelder, seminarer og kurs.

• Sosiale arrangementer og fellesskap, julebord, turer mm.

• Utgir bladet «Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien».