Nettsted: http://www.spisfo.no/

Kontaktinformasjon

E-post: post@spisfo.no
Telefon: 22 94 00 10

Postadresse

Pb. 8877 Youngstorget
0028 Oslo

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelsesforeningen er en medlemsorganisasjon for de som har eller har hatt spiseforstyrrelser eller som strever med forholdet til mat, kropp og vekt. Alle kan bli medlem av organisasjonen.

Spiseforstyrrelsesforeningen er en organisasjon der selvhjelp er det bærende element i vår måte å jobbe på og hvordan vi organiserer våre tilbud. Selvhjelp innebærer at personer med felles problemer kommer sammen, deler erfaringer og støtter hverandre på veien til bedre livskvalitet og å samarbeide uten profesjonelle helsearbeidere som ledere. Det vil si å benytte de mulighetene som ligger i samarbeidet med andre i samme situasjon og ta ansvaret for å styre egen utviklings- og bedringsprosess.

Formålet med Spiseforstyrrelsesforeningen er delt i en innadrettet del som tar sikte på å hjelpe de som selv har problemer med mat og deres pårørende, og en utadrettet del som legger vekt på å informere om spiseforstyrrelser og arbeide for et bedre behandlingstilbud.

Spiseforstyrrelsesforeningen driver samtalegrupper flere steder i landet. Gruppene er en organisert måte å komme sammen på for å oppnå personlig og sosial forandring og et mindre problematisk forhold til mat. Flere har nytte av å kombinere gruppen med samtaleterapi hos en behandler.

Andre tilbud vi har er nasjonal informasjons- og støttetelefon og chat, personlige samtaler for både for de som sliter med spiseforstyrrelser og andre rundt, pårørendegrupper, temakvelder og muligheten til å jobbe som frivillig i organisasjonen. Å bidra som frivillig kan ofte bidra positivt i egen utviklingsprosess – samtidig som arbeidet som utføres bidrar til at andre kan få det bedre

Vi tilbyr også andre mer eller mindre faste arrangementer, se vår hjemmeside www.spisfo.no for full oversikt. Spiseforstyrrelsesforeningen tilbyr også opplæring, kunnskapsformidling og foredragsvirksomhet.

Facebook: interessegruppeniks

Twitter: @spisfo

Instagram: spisfo_