Nettsted: http://rustelefonen.no

Kontaktinformasjon

E-post:
Telefon: 08588 Telefontjenesten er åpen man–søn kl. 11-19, tirs og ons kl. 10-19

Postadresse

Rustelefonen 08588

RUStelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol og narkotika. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet. Vi kan være det første stedet du kontakter hvis du har spørsmål om rusmidler og rusproblematikk. Det kan dreie seg om deg selv, partneren, et familiemedlem, venner eller andre. Vi tilbyr alle grupper informasjon og samtaler om relevante tiltak. Tjenesten gir støtte og veiledning i en vanskelig situasjon, og er ment å være et supplement til det øvrige hjelpeapparatet.

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye rustrender. Som et ledd i dette er vi medlem av FESAT, et nettverk av rusrelaterte hjelpetelefoner i Europa. Gjennom nettverket deltar RUStelefonen i ulike prosjekter, blant annet om nye rusmidler og hjelpetelefoners bruk av interaktive og sosiale medier.

Rustelefonen tilbyr:
• informasjon om rusmidler basert på fakta og forskning

• oversikt over behandlingsapparatet og andre hjelpetiltak i hele Norge

• råd og veiledning gjennom den gode samtalen

Målgrupper:
• ungdom i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler

• pårørende og andre som er bekymret vedrørende rusbruk

• profesjonelle (innen skole, helsevesen, sosialt arbeid osv.)

På www.rustelefonen.no finner du mye informasjon. Der har du også anledning til å chatte med oss, eller stille spørsmål via en anonym spørretjeneste.

RUStelefonen driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune og finansieres av Helsedirektoratet.