Nettsted: http://rio.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@rio.no
Telefon: 22 33 55 39

Postadresse

Pb. 6609 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon arbeider for:

• å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i egne erfaringer som tidligere rusmisbrukere • å synliggjøre mennesket bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene som ligger der

• at den enkelte rusmisbruker får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom en individuell tilrettelagt integreringsprosess, der tverrfaglig samhandling i tett samarbeid med den det gjelder er verktøyet for at den enkelte kan ta del i fellesskapet med bakgrunn i egne ressurser og interesser • å synliggjøre at sosiale nettverk er nøkkelen til et godt liv, ikke bare for rusmisbrukere, men for folk flest

• RIO vil også jobbe mot all form for legalisering

RIO er en pådriver i etablering av selvhjelpsgrupper rundt om i landet og er samarbeidspartner i mange ulike prosjekter i rusfeltet.