Nettsted: http://www.rusinfo.no

Kontaktinformasjon

E-post:
Telefon: 915 08 588, telefontjenesten er åpen hverdager kl. 11-18

Postadresse

RUSinfo 915 08 588

RUSinfo er en landsdekkende informasjonstjeneste om rusmidler og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til både alkohol og narkotika. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet. Vi kan være det første stedet du kontakter hvis du har spørsmål om rusmidler og rusproblematikk. Det kan dreie seg om deg selv, partneren, et familiemedlem, venner eller andre. Vi tilbyr alle grupper informasjon og samtaler om relevante tiltak. Tjenesten gir støtte og veiledning i en vanskelig situasjon, og er ment å være et supplement til det øvrige hjelpeapparatet.

RUSinfo tilbyr:

• Informasjon om rusmidler basert på fakta og forskning.
• Oversikt over behandlingsapparatet og andre hjelpetiltak i hele Norge.
• Råd og veiledning gjennom den gode samtalen.

Målgrupper:

RUSinfo er en tjeneste for hele befolkningen, og du trenger ikke å ha et ruproblem for å kontakte oss. Det holder at man er nysgjerrig og har et spørsmål om rusmidler, eller kanskje man er en pårørende til noen som har utfordringer. RUSinfo er også en tjeneste for profesjonelle, for eksempel innen skole, helsevesen, sosialt arbeid osv.

www.rusinfo.no finner du mye informasjon. Der har du også anledning til å chatte med oss, eller stille spørsmål via en anonym spørretjeneste.

RUSinfo driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune og og har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet.