Nettsted: http://retretten.no

Kontaktinformasjon

E-post: kontor@retretten.no
Telefon: 22 20 93 92

Postadresse

Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo

Retretten

Retretten ligger i Oslo sentrum og er et rusfritt dagsenter for folk som sliter på grunn av eget eller andres misbruk knyttet til alkohol, legemidler eller narkotika. Videre har Retretten en avdeling på Årnes i Nes kommune.

Formålet er å hjelpe folk tilbake til et rusfritt liv, blant annet gjennom samtaler, samtalegrupper og veiledning. Det er også et mål å sette brukerne i kontakt med instanser der de best kan få hjelp med sine problemer, som for eksempel det offentlige hjelpeapparatet. Retretten vektlegger også å være en ressurs for pårørende.

Retretten, som drives av både fast ansatte og frivillige, tilbyr også kompetanseheving gjennom et lærings- og mestringskurs om avhengig- het, atferd og atferdsforstyrrelser. Kursene settes opp flere ganger i året i Retrettens lokaler og blir i tillegg gjennomført for institusjoner og i fengsler. Retretten tilbyr også et akupunkturprogram. Dette brukes av personell innenfor helse- og omsorgssektoren verden rundt, og er blitt brukt i nærmere 40 år innen rus-, psykiatri- og kriminalomsorgen. Målet med behandlingen er blant annet å lindre fysiske og psykiske abstinenssymptomer.

Retretten arbeider både i og utenfor flere fengsler i Østlandsområdet. Det gis akupunktur til de innsatte og holdes mestringskurs. Dette arbeidet følges opp etter løslatelse.

Alle som arbeider i direkte kontakt med brukere på Retretten har selv brukererfaring, men har vært rusfrie i minimum to år. De fleste har også noe fagkunnskap innenfor rus, psykiske problemer og pårørendeproblematikk.

Man kan komme til Retretten uten timebestilling, alt er gratis og det er ingen journalføring så man kan bevare sin anonymitet.