Nettsted: http://nettros.no

Kontaktinformasjon

E-post: info@nettros.no
Telefon: 948 17 818

Postadresse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss. ROS arrangerer en rekke ulike aktiviteter og legger til rette for et fellesskap som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag og i en tilfriskningsprosess som ofte kan være langvarig.

I tillegg arbeider vi for å:
• spre informasjon om spiseforstyrrelser

• få et bedre behandlingstilbud for dem som er rammet av sykdommen

• ha fokus på forebyggende virksomhet blant ungdom

• påvirke holdninger til kropp og utseende

ROS retter seg mot alle miljøer: treningssenterbransjen, idretten, skoler/utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, arbeidsgivere og alle andre som har behov for råd og/eller støtte.

Hos ROS kan du snakke med en som forstår!