Nettsted: http://parorendesenteret.no

Kontaktinformasjon

E-post: parorende@parorendesenteret.no
Telefon: 51 53 11 11

Postadresse

Vaisenhusgata 39
4012 Stavanger

PårørendeSenteret i Stavanger

PårørendeSenteret er:
• et lavterskeltilbud, du trenger ingen henvisning

• et tilbud bemannet med fagpersoner med taushetsplikt

• et gratis tilbud

Stiftelsen PårørendeSenteret i Stavanger har vært i drift siden 1998.

Senteret har følgende tilbud til pårørende:
• telefonrådgivning

• individuelle samtaler

• familie/parsamtaler

• mestringskurs og gruppetilbud

• tilbud til barn og unge