Nettsted: http://piosenteret.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@piosenteret.no
Telefon: 22 49 19 22

Postadresse

Hammersborg torg 3
0179 Oslo

Pårørendesenteret i Oslo

Pårørendesenteret i Oslo er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende. Med pårørende mener vi foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Oslo og ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune. Her kan alle som står nær mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer få hjelp og støtte til å håndtere de utfordringene de møter som pårørende.

Senteret arbeider for å styrke familie- og nettverksperspektivet i helse- og omsorgstjenestene og for behandlingsmetoder som inkluderer familie, partnere og sosialt nettverk. Senteret har som målsetning å bidra til et samarbeid mellom tjenesteapparat, brukere og pårørende – basert på erkjennelsen av at bruker- og pårørendemedvirkning er viktig for bedringsprosesser. PIO-senteret har tilbud som kan bidra til mestring av den enkeltes og familiens livssituasjon. Ta kontakt for en samtale hvis du bor i Oslo, eller den du er pårørende til bor i Oslo.

PIO-senteret tilbyr kurs og rådgivning til pårørende og fagfolk og arrangerer åpne møter om aktuelle temaer.

Tilbud til pårørende:
• informasjon om behandling og tjenesteapparatet i Oslo

• individuell og familierådgivning

• samtalegrupper og selvhjelpsgrupper

• kurstilbud

• personlig ombud

• temakvelder

Alle pårørende kan få råd og veiledning på vår nasjonale rådgivningstelefon.