Nettsted:

Kontaktinformasjon

E-post:
Telefon:

Postadresse

NKS Veiledningssenter for pårørende

Veiledningssentrene for pårørende er gratis lavterskeltilbud for pårørende til personer med rusmiddelproblemer.

Det er fem veiledningssentre rundt om i landet. Disse eies og drives av Norske Kvinners Sanitetsforening. Tilbudet er landsdekkende og livssynsnøytralt.

Veiledningssentrene for pårørende gir faglig veiledning, råd og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige, med alkohol, narkotika og medikamentrelatert misbruk.

Kontorene i Haugesund og Sandnes gir også tilbud til pårørende til innsatte i fengsel. Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal, og sentrenes ansatte har taushetsplikt.

Øst-Norge
postost@veiledningssenter.no
Tlf: 40 03 10 93
NKS Helsehus Akershus
Rektor Wolandsvei 11
1474 Nordbyhagen

Sør-Norge
post.sor-norge@veiledningssenter.no
Tlf: 35 52 77 05 / 90 70 26 21
Torggata 10
Pb. 361 Sentrum
3717 Skien

Nord-Norge
Alta post.nnorge@veiledningssenter.no
Tlf: 95 72 32 62
Løkkeveien 43
9510 Alta

Bodø
bodo@veiledningssenter.no
Tlf: 46 85 52 62
Junkerveien 69B
8076 Bodø

Midt-Norge
post.mnorge@veildeningssenter.no
Tlf: 74 83 39 69 / 45 14 21 44
Skolegata 30
7540 Stjørdal

Vest-Norge

Haugesund

haugesund@veiledningssenter.no
Tlf: 52 71 78 80
Breidablikkgata 57
5528 Haugesund

Sandnes
kontakt@veiledningssenter.no
Tlf: 51 66 42 02
Flintergate 4
4307 Sandnes