Nettsted: http://prolar.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@prolar.no
Telefon: 41 30 70 39

Postadresse

Nasjonalt forbund for folk i LAR

Organisasjonen proLAR er av og for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Som konsekvens av rusreformen som trådte i kraft 1. januar 2004, har rusavhengige fått status som pasienter, og gis dermed de samme rettighetene som andre pasientgrupper.

Ivaretakelse av pasientgruppen sine rettigheter, og ikke minst større fokus på de mulighetene som ligger i rehabilitering med LAR, er en av proLAR sine fanesaker. proLAR sitt arbeid med kvinnehelse og arbeid overfor gravide og barn står også sentralt.

Brukerkompetanse er ett viktig supplement på fagfeltet, slik at brukernes stemme også tas i betraktning. proLAR jobber med brukermedvirkning på systemnivå, og er opptatt av brukeransvar.

proLAR driver ikke med selvhjelpsgruppevirksomhet, men proLAR kan vær en viktig kanal for informasjons-og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering, og proLAR kan være en samarbeidspartner ved etablering av nye selvhjelpsgrupper lokalt.

Avdeling Sørlandet
Klepplandsveien 23
4640 Søgne

Avdeling Oslo
Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo
Telefon Oslo: 978 85 618

Avdeling Rogaland
Eidsvollgata 45
4307 Sandnes
Telefon Rogaland: 941 61 965


I januar 2018 slo LNN (LAR-Nett Norge) og proLAR seg sammen til en stor organisasjon. De vil om kort tid begynne arbeidet med å lage en ny profil til nett og sosiale medier.

Enn så lenge finner dere kontaktinfo om dem på proLAR sine nettsider.