Nettsted: https://prolar.no

Kontaktinformasjon

E-post:
Telefon: 33 36 95 50

Postadresse

Pb. 1206 Trudvang
3105 Tønsberg

Nasjonal interesseorganisasjon for oss i LAR

LAR-Nett Norge (LNN) er den nasjonale interesseorganisasjonen for oss som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Vi har som mål å bevisstgjøre LAR-brukere deres muligheter og rettigheter. Vi ønsker å gi LAR-brukere et ansikt, og vise at vi er resurssterke. Vi kan og vi vil! Vi vil påvirke de avgjørelsene som fattes i de politiske og faglige miljøene, lokalt og nasjonalt.

Vi er i 2015 over 7000 brukere av LAR-medisinene Metadon, Subutex og Suboxone i Norge og antallet LAR-brukere kommer til å stige også i årene fremover. For å få innflytelse på hvordan LAR som behandlingstilbud skal utvikle seg i Norge, er det viktig at vi samler oss og står sammen.

LAR-Nett Norge har i rekordfart vokst til å snart telle 2400 registrerte medlemmer og er den største LAR-organisasjonen. Vi er derfor en brukerorganisasjon med stor innflytelse. Administrasjonen ligger i Tønsberg. Vi har etablert mange lokalkontorer og har flere kontaktpersoner rundt om i landet. På sikt ønsker vi å dekke hele landet. LNN er en frivillig og politisk uavhengig organisasjon. Vi har et demokratisk valgt styre og alle våre aktive medarbeidere er selv i legemiddelassistert rehabilitering.

For å etablere en handlekraftig organisasjon, trenger vi flere engasjerte medlemmer. Hvis du er LAR-bruker, pårørende eller fag- person oppfordrer vi DEG til å melde deg inn! Vi har også et diskusjons forum på Facebook og en hjemmeside www.larnett.no.

Tidsskriftet «LARposten» sendes GRATIS til alle medlemmer i diskret konvolutt fire ganger i året. Vi sender ut en faktura til støttemedlemmer en gang i året, der de som ønsker det kan betale inn et beløp de selv bestemmer.

I januar 2018 slo proLAR og LNN seg sammen til en stor organisasjon. De vil om kort tid begynne arbeidet med å lage en ny profil til nett og sosiale medier.
Enn så lenge finner dere kontaktinfo om dem på proLAR sine nettsider.