Nettsted: https://www.nar-anon.no

Kontaktinformasjon

E-post: naranon.drammen@gmail.com
Telefon:

Postadresse

Nar-Anon familiegrupper

Nar-Anon familiegrupper er et fellesskap for dem som påvirkes av et annet menneskes rusavhengighet. Gjennom et tolvtrinnprogram tilbyr vi vår hjelp gjennom å dele av vår felles erfaring, styrke og håp.
Vi lar andre vite at de ikke er ensomme, gjennom å praktisere Nar-Anons tolv trinn og gjennom å forandre våre egne synspunkter. Vi respekterer din anonymitet. Vårt program er ikke et religiøst program, men en åndelig måte å leve på. Nar-Anon er ikke knyttet til noen andre organisasjoner, og vi har ingen inngangspenger eller avgifter.

I Norge velger du et møte nærmest ditt distrikt på nar-anon.no, facebook.com/naranon.norge eller internasjonalt på www.nar-anon.org.

Møtetidspunktene varierer fra gruppe til gruppe. På oversikten over møtene, som du finner på web-siden vår eller på vår Facebookside, står det både tidspunkt og adresse for møtene. Alle møter er alltid åpne for alle pårørende. Du trenger ikke avtale at du kommer. Det er bare å dukke opp på møte, og du vil bli tatt varmt i mot av noen som vet hvordan du har det.