Nettsted: http://mentalhelse.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@mentalhelse.no
Telefon: 09875

Postadresse

Mental Helse

Mental Helse er en medlemsbasert interesseorganisasjon som arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Organisasjonen vil at folk som bruker psykiske helsetjenester skal være med på å utforme dem, både som pasient eller pårørende, og som oppnevnt i styrer, råd og utvalg.

Alle har en psykisk helse, og psykiske helseproblemer kan ramme alle. Det betyr at alle kan bli medlem i Mental Helse, enten de er direkte berørt, eller bare opptatt av et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse. Mental Helse har nesten 10.000 medlemmer, lokallag som dekker over 300 kommuner og fylkeslag i alle fylker.

Viktige saker for Mental Helse er menneskerettigheter, menneskeverd, arbeid og aktivitet, brukermedvirkning og kvalitet i behandlingen, økonomisk trygghet, boforhold, valgfrihet og frivillighet i behandlingen av psykiske plager.

Mental Helse utgir medlemsmagasinet Sinn og Samfunn. Organisasjonen driver likemannsarbeid, blant annet har Mental Helse en egen mentorordning. Opplæring i regi av Mental Helse gis i form av studie- og kurstilbud gjennom fylkes- og lokallag.

I tillegg til Arbeidslivstelefonen, Hjelpetelefonen og nettsiden www.sidetmedord.no driver Mental Helse også www.kameratstøtte.no som er et tilbud til soldater, veteraner og deres familier og Venn1 – et undervisningsprogram tilknyttet psykisk helse i skolen.

Mental Helse er også koordinator for Verdensdagen for psykisk helse, www.verdensdagen.no, og er en søkeorganisasjon om midler fra Helse og Rehabilitering.