Nettsted: http://marborg.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@marborg.no
Telefon: Tromsø: 93 40 89 12 Bodø: 41 56 93 23

Postadresse

Pb. 1106
9261 Tromsø

MARBORG

MARBORG er en brukerorganisasjon på rusfeltet og jobber med og for alle mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Organisasjonen har i tillegg et særlig fokus på opiat-avhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering – (LAR) og har i 2015 ni ansatte.

MARBORG jobber tosidig, med langsiktig, systemrettet brukermedvirkning gjennom en rekke råd, utvalg og lignende, både lokalt, regionalt og sentralt, samt med undervisning på høyskole/universitets nivå og konferanser. Og på den andre siden, brukerstyrte og brukerrettede tilbud, særlig rusfrie møteplasser, arbeidstrening og rusfrie botilbud. Sistnevnte som et tilbud i den første tiden etter rusbehandling eller fengsel.

Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø og lokalavdelinger i Bodø/Fauske-området og i Narvik.

Organisasjonen har som mål å være en systempåvirker og synliggjøre brukernes synspunkter og problemstillinger overfor bevilgende myndigheter, oppfølgingstjenester og samfunnet som helhet, men samtidig levere støtte og hjelp i den enkelte brukerens rehabilitering. MARBORGs hovedfokus er å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv, eller høyere livskvalitet der rusfrihet ikke er et mål.

MARBORG driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men kan være en samarbeidspartner i etablering av nye selvhjelpsgrupper i Nord Norge. MARBORG kan være en viktig kanal for informasjons og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering gjennom LAR i NORD, til andre med rusproblemer generelt, samt fagfolk og pårørende innen rusfeltet.