Nettsted: http://leve.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@leve.no
Telefon: 22 36 17 00

Postadresse

St. Olavs Plass 2
0165 Oslo

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en frivillig organisasjon etablert i 1999. Vår oppgave er først og fremst å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord. Hvis du har mistet noen ved selvmord, kan du i LEVE møte andre som har opplevd det samme som deg. Vår erfaring er at det gir uvurderlig støtte i en vond og vanskelig tid.

LEVE er en livssynsnøytral og landsdekkende organisasjon, der etterlatte og fagfolk arbeider nært sammen. Vi jobber både for å sikre etterlatte den støtte de trenger og har krav på, og for å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. LEVE har bl.a. ansvaret for nasjonal markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Fylkeslagene i LEVE har ulike tilbud, men alle har et sorgstøttetilbud til etterlatte ved selvmord. Ta gjerne direkte kontakt med fylkeslaget der du bor. Du kan også kontakte Unge LEVE eller LEVEs sekretariat – vi vil forsøke å hjelpe deg på best mulig måte. Du finner alle kontaktopplysninger på LEVEs hjemmeside.