Nettsted: http://fhn.no

Kontaktinformasjon

E-post: arild.knutsen@fhn.no
Telefon:

Postadresse

PB 8895 Youngstorget
0028 Oslo

Foreningen for human narkotikapolitikk

FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo Sentrum. Vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud.

FHN samarbeider formelt med øvrige brukerorganisasjoner og mange andre instanser på rusfeltet.

Formål
• Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) skal fremme skadereduserende narkotikapolitikk og arbeide for utvikling av sosiale, faglige, utdanningsmessige og yrkesmessige tilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige.

• FHN skal arbeide for rusforebyggende tiltak og for inkluderende tiltak for folk med rusproblemer.

Virksomhet
• FHNs representanter skal etter beste evne fremme (aktive og tidligere) brukeres interesser. FHN skal sikre at rettighetene og mulighetene til brukere av ulike rusmidler blir ivaretatt og representert.

• FHN skal delta aktivt i narkotikapolitisk arbeid ved innlegg på konferanser og seminarer, ved foredrag, i media, ved lobbyvirksomhet, samt på andre måter som er forenelig med foreningens formål og verdier.

• FHN skal bidra til uvikling og søke samarbeid med nasjonalt, nordisk og internasjonalt nettverkssamarbeid for skaderedusering, være aktive mot forskningsfelt og behandlingsfelt samt arbeide for legalisering til fordel og regulering, forebygging, rettspleie og kriminalreform.

• FHN skal være en støtte for brukere og deres pårørende. FHN er oppsøkende og skal være et møtested som sosialetisk tilbud.

Du finner oss i samme bygning som Sentrum Scene, inngang fra Torggata, 5. et. Bemannet tirsdag og torsdag 13:00 – 17:00.