Nettsted: http://familieklubb.no

Kontaktinformasjon

E-post: postmaster@familieklubb.no
Telefon: 416 87 171

Postadresse

Torggata 1
0181 Oslo

Familieklubbene i Norge

Familieklubbene er et tilbud til familier med rusrelaterte problemer, rettet både mot de pårørende og de som har rusproblemet. Hovedfokus er på alkohol.

En familieklubb er en gruppe mennesker som samles til fast tid og sted hver uke, og her møtes både de som selv har et rusproblem, og de som har opplevd problemer med misbruk blant sine nærmeste. Klubben er et tilbud til de alle om å bearbeide sine problemer, og er et sted for å lære mer om årsakene til problemene og hvordan man får det sosiale samspillet til å fungere.

Navnet familieklubb viser til at medlemmene kommer i familiegrupper – f.eks kjernefamilien med samboere og barn. Men ordet familie brukes som et veldig vidt begrep, og det kan like gjerne være en far som kommer med sine barn fordi mor drikker, unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker, som bor sammen med en venn som utgjør en familie i klubben. Klubben skal ha en klubbassistent som deltar på alle møtene. Denne skal være utdannet i modellen, og har som oppgave å assistere, stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus.