Nettsted: http://nanorge.no

Kontaktinformasjon

E-post:
Telefon: 905 29 359

Postadresse

NA Norge
Pb. 5801
Majorstuen 0308 Oslo

Anonyme narkomane

NA er et felleskap av kvinner og menn hvor rusmidler har blitt et hovedproblem. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfri ved å dele erfaring, styrke og håp.

Anonyme Narkomanes program er de tolv trinn. Disse består blant annet av at vi innrømmer at vi har et problem, at vi ber om hjelp og at vi sammen med andre mennesker som har blitt rusfrie finner en ny og meningsfull måte å leve på. Programmet innebærer total avholdenhet fra alle rusmidler.

Det er kun en betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte å bruke rusmidler.

NA er ikke knyttet til noen andre organisasjoner og vi har ingen inngangspenger eller avgifter. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn, religion eller mangel på religion. Hvilke rusmidler, eller hvor mye du har brukt, har ingen betydning. Ved å følge vårt program har vi erfart at hvem som helst med et rusproblem kan bli rusfri, miste lysten til å bruke rusmidler og finne en ny måte å leve på. Vår erfaring er at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg rusfri.

Telefonen er betjent alle dager i tidsrommet 10-22.