Nettsted: http://angstringen.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@angstringen.no
Telefon: 22 22 35 30

Postadresse

Angstringen Norge

Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvorganisert selvhjelp i et helsefremmende perspektiv. Fokus er på sunnhet og helse fremfor sykdom og diagnose. Stiftelsens idealistiske arbeid drives av mennesker som bruker sin egen opplevelse og erfaring med angst.

Hva er vi opptatt av?
Gjennom vårt informasjonsarbeid med overskriften «Angst som drivkraft i hverdagen» ønsker vi å bidra til å:

• normalisere angst og psykisk smerte

• fremme et helseperspektiv på angst

• sette fokus på angst som en potensiell endringsressurs

• styrke selvhjelpsarbeidet for mennesker med angstproblemer

Hvem henvender vi oss til?
• Mennesker med angstproblemer

• Mennesker som er i ferd med å utvikle angstproblemer

• Ulike faggrupper innen psykisk helse/rus og folkehelsearbeid

• Frivillige organisasjoner

• Utdanningsinstitusjoner

Hva gjør vi?
• Vi driver en informasjonstelefon 22 22 35 30 om angst og selvorganisert selvhjelp.

• Vi produserer og distribuerer informasjonsmateriell.

• Vi arrangerer og bidrar til seminarer og informasjonsmøter.

• Vi bidrar til å skape møteplasser for landets Angstringer for å dra veksel på hverandres erfaringer.