Nettsted: http://al-anon.no/

Kontaktinformasjon

E-post: post@al-anon.no
Telefon: 483 05 999

Postadresse

Al-Anon servicesenter
Skoleveien 54
4870 Fevik

Al-Anon

En Al-Anon familiegruppe er et anonymt fellesskap av slektninger og venner av alkoholikere, som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for å løse sine felles problemer. Familien kan gjøre mye for å hjelpe seg selv, enten alkoholikeren drikker eller ikke. Alle som er berørt av en annens alkoholmisbruk kan være med i AlAnon. Det kan være familiemedlemmer, slektninger, venner, kolleger, arbeidsgiver, foresatte osv.

Al-Anon ble etablert i 1950-årene, adoptert av Anonyme Alkoholikere. Derfor retter våre budskap seg spesielt til pårørende av alkoholikere. Men alle som har avhengighet i familien vil ha nytte av å gå i våre grupper og de blir ønsket hjertelig velkommen. Du finner møter over hele verden. I Norge velger du et møte fra ditt distrikt på al-anon.no eller internasjonalt på al-anon.org.

Møtetidspunktene varierer fra gruppe til gruppe. På oversikten over møtene står det både tidspunkt og adresse for møtene. Alle møter er alltid åpne for alle pårørende. Når det står «Åpne møter» på oversikten, betyr det at det er åpent for at du kan ta med en venn, legen din eller andre som er interessert i å se hva dette fellesskapet er. Du trenger ikke avtale at du kommer. Det er bare å dukke opp på møte og du vil bli tatt varmt i mot av noen som vet hvordan du har det.

Les flere spørsmål og svar på vår nettside eller ring om du vil snakke med oss.

Velkommen! Vi vet hvordan du har det!