Nettsted: http://akan.no

Kontaktinformasjon

E-post: akan@akan.no
Telefon: 22 40 28 00

Postadresse

Pb. 8822 Youngstorget
0028 Oslo

Akan kompetansesenter

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten.

Akan kompetansesenter støtter ledere og medarbeidere i å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Akan kompetansesenter støtter små og store arbeidsplasser i alle bransjer i hele landet med å etablere:
• gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill

• tiltak som innebærer at de som har behov tilbys hjelp så tidlig som mulig

Kjerneaktiviteter
Bedriftsoppdrag – Vi er daglig ute i virksomheter for å informere, holde kurs og gi råd; bedriftsbesøk, skreddersydde kurs, åpne kurs, nettverksmøter, innlegg på konferanser og kurs i regi av andre.

Veiledning – På vår veiledningstelefon 22 40 28 00 gir vi råd og veiledning.

Praksisnære prosjekter og aktiviteter – Gjennom våre prosjekter, bidrar vi til å øke kunnskap om rus og avhengighet i arbeidslivet.

Informasjonsformidling gjennom media – For å øke oppmerksomheten på rusforebygging i arbeidslivet, samt å nå flest mulig, er informasjonsformidling gjennom media en viktig del av vår virksomhet.


Blogg

akanblogg.no

Twitter
@AkanNorge