Nettsted:

Kontaktinformasjon

E-post: post@acanorge.org
Telefon:

Postadresse

Adult Children of Alcoholics

Children of Alcoholics (ACA) er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert, eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. Mange av oss fant ut at vi hadde flere karakaktertrekk til felles som et resultat av dette.

Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag (Problemet). Gjennom å praktisere De Tolv Trinn, fokusere på løsningen og akseptere en høyere makt, slik vi selv oppfatter den, finner vi frihet fra fortiden og løsninger for dagen i dag.

ACA er et selvstendig 12-trinnsfelleskap som benytter arbeids- metodikken til Anonyme Alkoholikere (AA). ACA jobber med og etter de tolv trinn og tolv tradisjoner, også dette etter mønster fra AA.

Kjernen i ACA er møtene. Under et møte er det fritt for alle deltakere å ta ordet, og ingen avbryter, kommenterer eller gir råd til det som blir sagt. Alle snakker ut i fra seg selv, og deler på denne måten sine erfaringer, styrke og håp. Standard møtetid er en og en halv time.

ACA krever ingen kontingent. Alle ACA-grupper er selvhjulpne gjennom egne frivillige bidrag.

Er dette noe for deg?