Nettsted: http://adhdnorge.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@adhdnorge.no
Telefon: 67 12 85 85

Postadresse

Storgata 10 A
0155 Oslo

ADHD Norge

ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med ADHD og deres familier. Organisasjonen ble opprettet i 1979 og er en av de største innenfor psykisk helse-feltet med ca. 9500 medlemmer. ADHD Norge arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for ADHD for medlemmer, hjelpeapparat, undervisnings- sektor og i befolkningen generelt. 3-5 % av barn og unge under 18 år har ADHD, 2 av 3 vil fortsatt ha funksjonsvansker i voksen alder.

Våre grunnleggende verdier er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd.

ADHD Norges formål

• Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD.

• Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familie overfor myndighetene.

• Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.

• Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.

ADHD Norge tilbyr:

• råd og veiledning i jungelen av rettigheter til medlemmer

• svar på spørsmål på telefon og e-post fra medlemmer

• medlemsbladet «STÅ PÅ!» fire ganger i året

• likepersons-, opplysnings- og interessepolitisk arbeid

• kurs, seminar og samtalegrupper for pårørende og voksne med ADHD

• temamøter/helgesamlinger for barn og foresatte med faglig og sosialt utbytte

• sommerleir spesielt tilrettelagt for barn og ungdom/ unge voksne med ADHD

• brukermedvirkning individuelt og i samarbeid med hjelpeapparatet