Nettsted: http://a-larm.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@a-larm.no
Telefon: 488 97 303

Postadresse

Markensgate 42
4612 Kristiansand

A-larm

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og ble stiftet i 1995. Vi er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien.

A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse.
Vi jobber for åpenhet om rus og behandling. Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at man kan få mer innsikt og bedre livskvalitet. Vi jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø.

A-larm driver forebyggende arbeid gjennom utadrettet informasjonsvirksomhet, og samarbeider med andre organisasjoner og det offentlige tjenesteapparatet. Vi bidrar gjerne med informasjon, kunnskap og erfaringer.

Vi arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen. Gjennom A-larm kan man få opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringene man har gjort seg gjøre en forskjell for andre, både på individ- og systemnivå. A-larm har brukerrepresentanter i en rekke råd og utvalg, og arbeider systematisk for å opprettholde en god likemannstjeneste.