Moss kommune, Moss Frivilligsentral

Kontaktperson: Turid Danielsen og Torill Sørenssen
Telefon: Turid: 472 71 864 eller Torill: 922 98 551
E-post: post@moss.frivilligsentral.no

Adresse

Skoggata 24, 1530 Moss