Larvik kommune

Kontaktperson: Hanne Jensen Moth og Odd Kristian Iversen
Telefon: 934 20 712 / 982 53 291
E-post: hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no, odd.kristian.iversen@larvik.kommune.no

Adresse