Mange muligheter for deltakelse i en selvhjelpsgruppe?

Sist endret:

En selvhjelpsgruppe er en mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken "merkelapp" problemet har. Du kan gå i en selvhjelpsgruppe om du selv har et problem, eller ditt problem er at du er pårørende til noen i en vanskelig livssituasjon.

Selvhjelp Norge er et kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Se mer om Selvhjelp Norge her. Selvhjelp Norge driver ikke selvhjelpsgrupper selv, men bidrar til at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan starte opp lokalt. Selvhjelp Norges distriktskontorer har et stort kontaktnett i sine områder og kontakt med ulike aktører som man kan samarbeide med om å komme igang.

Selvhjelp Norge kan på forespørsel bidra med opplæring av igangsettere. For at vi skal bidra med igangsetteropplæring må det foreligge konkrete planer om oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper i området. Opplæring kan for eksempel arrangeres av kommuner i samarbeid med Frivilligsentraler og lokale frivillige organisasjoner.

Er det selvhjelpsgrupper der du bor?

Hvis du lurer på om det er selvhjelpsgrupper er du bor, kan du se en oversikt over kontaktpunkter for selvhjelp her.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er satt i gang og drevet av mange ulike aktører. Det varierer fra sted til sted. Og mange steder er det ingen grupper igang. Skal nye grupper komme igang må mennesker ta initiativ til å starte dem. Våre distriktskontorer kan tenke sammen med deg, om hvem som kan være samarbeidspartner.

Du kan også kontakte en av disse aktørene:

Les mer om selvhjelp under menypunktet Selvhjelp/Om selvhjelp.