Videoklipp om selvhjelpsgrupper

Lurer du på hvordan samtalen i en selvhjelpsgruppe foregår? Det er vanskelig å forklare, men videoklippene gir et lite glimt inn i en selvhjelpsgruppe. Les mer om Videoklipp om selvhjelpsgrupper

Ressurser

Sist endret:

Under finner du noen informasjons- og opplæringsressurser i form av elæringsmoduler, videoklipp, foredrag og lenker.

Ressurser

Hør våre radio-spoter om selvhjelp: Nr1    Nr2    Nr3    Nr4    Nr5

Har du problemer med avspilling av lydfilene kan det skyldes nettleseren din eventuelt i en kombinasjon med oppsettet for avspilling av mediefiler.

Ressurser Lenkesamling
Samarbeidspartnere, organisasjoner, sentre og råd som jobber med eller for selvorganisert selvhjelp eller som organiserer selvhjelpsgrupper.
Ressurser

Materiell
Materiell i elektrnisk eller papirformat for nedlasting og bestilling.

Ressurser

Selvorganisert selvhjelp - en elæringsressurs
Ønsker du å få en oversikt over hva selvorganisert selvhjelp er? Vil du vite hvordan det fungerer, og hvilke rammer som er nødvendig for at det skal være nyttig for flest mulig? Vil du vite mer hvordan du kan komme i gang med selvhjelpsgrupper? Da kan denne e-læringsressursen være et sted å begynne.

Ressurser 

Videoklipp om arbeidet i en selvhjelpsgruppe

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Eksterne ressurser

 Ressurser

Helsedirektoratets pårørendeportal
Helsedirektoratet har lansert nye nettsider for pårørende av mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser.
Sidene ligger på helsenorge.no sine nettsider.

Ressurser

Helsebiblioteket
Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell

Ressurser

Snakk om rus
En nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell. Også selvhjelpsgupper er trukket frem som en av flere vektøy i veien videre.

Innlegg og foredrag

Alle har ressurser. Selvhjelp er å ta dem i bruk.

28.08.12 arrangerte Finnmarksnettverket et seminar om selvorganisert selvhjelp i Kautokeino. Bidragsytere på dette var bla Helsedirektoratet, kompetansesenteret Selvhjelp Norge og LINK Lyngen, senter for selvhjelp og mestring. Kautokeino kommune delte også tanker om hvordan selvorganisert selvhjelp kan være et bidrag i deres arbeid med psykisk helse.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

Finnmarksnettverkets opptak fra et møte om selvhjelp i Kautokeino, 11. oktober 2011.
Video1: Innledning - Ånund Brottvedt og Gunn Anita Vang
Video2: Siv Helen Rydheim leser fra heftet "Angsten for livet" og Gunn Anita Vang forteller om utgangspunktet for sitt eget selvhjelpsarbeid og om å gjøre et valg.
Video3: Gunn Anita Vang om arbeidet i selvhjelpsgruppa, om egen prosess og om å være "her og nå"