Selvorganisert selvhjelp - en mulighet for deg

Sist endret:

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp, både som forståelse og som verktøy for endring kan brukes på mange måter. Kan hende er en selvorganisert selvhjelpsgruppe en mulighet for deg? Kan hende trenger du kunnskap om selvorganisert selvhjelp i din rolle som hjelper? Kanskje kan du bruke kunnskapen i hverdagen din, i møtet med andre mennesker og i bearbeidingen av egne livsproblemer? Hver og en av oss kan bruke kunnskap om selvorganisert selvhjelp slik det er riktig ut fra vårt liv og hverdag.

Med utgangspunkt i eget problem
Slik du opplever din virkelighet, slik er den for deg. I din kunnskap om eget liv og egen hverdag finnes erfaringskunnskap, både god og smertefull, som er er mulig å ta i bruk i egen endring og i egen håndtering av hverdagen.

Prosess
Selvorganisert selvhjelp handler om prosessarbeid, ikke om "fikse løsninger". Prosesser skjer nesten aldri i et vakuum, men i fellesskap med andre, enten i en selvhjelpsgruppe eller andre steder der mennesker samhandler.

Selvorganisert selvhjelp handler om å finne mot til å våge å gå inn i endringsprosesser. Gjennom disse er det mulig å bli kjent med og klare å sette ord på eget problem. Slike prosesser gjør at vi erverver innsikt og (gjen)erobrer tillit til at våre egne erfaringer er verdifulle, både for oss selv og andre. I vår egen erfaring ligger kunnskap til bruk på veien videre.

Selvhjelpsgrupper i ditt fylke

Her finner du en oversikt over kontaktpunkter for selvhjelp. Dette er aktører som driver eller planlegger å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper.