Selvhjelpsprosjekter finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2007

Sist endret:

Som ett tiltak i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Denne ordningen forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse.

Resultatet av prosjektarbeidet skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp.

Organisasjon/virksomhet

Prosjekt

Høgskolen i Volda

www.hivolda.no

Igangsetting av studiet "Selvhjelp i brukermedvirkning".
Et prosjekt i samarbeid med Selvhjelp Norge, les mer.

Sykehuset Buskerud HF, psykiatrisk klinikk

Selvhjelpsgrupper for personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier

Diakonhjemmet Vinderen DPS

Selvhjelpsgrupper i LMS-regi

HIV Norge
http://www.hivnorge.no/

Selvhjelpskurs for hiv positive LAR pasienter og etablering av selvhjelpsgrupper

LMS Helse Møre og Romsdal
www.helsenr.no/lms

Selvhjelp som tilnærming til personer med ulike kroniske lidelser

Møteplassen. Tinn kommune

Hjelp til selvhjelp i Tinn kommune.

Hamar kommune Selvhjelpsgrupper for menn med etnisk minoritetsbakgrunn

Ørsta Sokneråd

 

Link Ørsta/Volda, kultivering av fellesskap mellom partar med interesse for sjølvhjelp i Ørsta Volda.
Les mer.
LINK Ørsta Volda

Rusettervernet i Sogn og fjordane.

www.rusettervernet.no

"Pårørende 07"

Rusbehandling Midt-Norge HF

www.mnk-rus.no

Utviklingsprosjekt for utdanning av selvhjelpsigangsetterefor grupper av pårørende av rusmiddelavhengige i et samarbeid med rus/psykiatri.

Mental Helse, Vestfold
http://www.mentalhelse.no 

"Mot til å leve med glede" - selvhjelpsgrupper

Stiftelsen Angstringen Norge
www.angstringen.no

Link Lyngen – Senter for selvhjelp og mestring
www.linklyngen.no

ADHD foreningen Rogaland fylkeslag

www.adhd.rogaland.no

Kurs for ledere i selvhjelpsgrupper for foreldre i ADHD foreningen

ADHD foreningen Sør-Trøndelag

www.varres.no

Selvhjelpsnettet

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

www.leve.no

Veiledning av sorggruppeledere

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep og incest

www.fmso.no

Undersøke resultatene av incestsentrenes arbeid