Selvhjelpsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet i 2009

Sist endret:

Som ett av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse.

Det er forutsatt at prosjektene skal samarbeide med Selvhjelp Norge slik at kunskap og erfaringer kan utveksles og deles. Utlysningsteksten for 2009 finnes her.

 

Av 48 søknader som ble sendt inn i 2009 er dette de 16 prosjektene som har fått støtte:

Søker

Prosjekttittel

Fræna kommune

Jentegrupper på Fræna videregående skole

Helse Sunnmøre, kreftavdelingen, pallativ team Volda

Sjølvhjelp for pårørende til pasienter i pallativ fase

LMS Helse Nordmøre- og Romsdal HF

Samhandling om selvhjelp

Helse sunnmøre HF
Sjøholt DPS

Samarbeid om sjølvhjelp - DPS som initativtaker

LPP Telemark

Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med psykiske problemer og/ eller rusavhengighet

Mental Helse Finnmark

Finnmarksnettverket

Mental Helse Flerkulturelt Kompetansesenter

1: Selvhjelpsgrupper for foreldre/ omsorgsgivere fra ikke vestlige land
2: Selvhjelpsgrupper for overvektige innvandrerkvinner
3: Selvhjelpsgrupper for ungdommer "Her og nå"

Nøtterøy kommune

Oppstart av to selvhjelpsgrupper og prosessevaluering av tiltaket

Psykiatrien i Vestfold

Utviklingsprosjekt Link Vestfold

Skeiv Verden Oslo og Akershus

Homofile med innvandrerbakgrunn

Stiftelsen Link Lyngen

Link Lyngen - møteplass for samhandling i Troms fylke

Sykehuset Buskerud

Selvhjelpsgrupper for personer med alvorlige psykiske lidelser og deres familier

Sykehuset Innlandet

Opprettelse av selvhjelpsgrupper gjennom sykehuset Innlandet Lillehammer, LMS Brukerkontoret

Sør-Trøndelag Røde Kors

Selvhjelpsgrupper i Nettverksarbeid - Døråpner

Universitetssykehuset i Tromsø

Etablering av selvhjelpsnettverk rus-psykiatri i Trømsøområdet

Vårres

Selvhjelpsnettet