Selvhjelpsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet i 2008

Sist endret:

Som ett av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse.Prosjekteier

Prosjekttittel – prosjekttema

Trondheim Røde Kors

Selvhjelpsarbeid som del av LAR-tiltak

Møteplassen (Tinn kommune)

Gjør det – hjelp til selvhjelp – Rjukan og Tinn

”Vårres” brukerstyrt senter

Oppfølging av forprosjekt ”Selvhjelpsnettet”

Haram kommune/Frivillighetssentralen

Brubyggjar – selvhjelpsarbeid i lokalsamfunnet.

Ørsta Sokneråd

Link Ørsta/Volda

Ålesund kommune, Folkehelsekoordinator, fag- og forvaltningsenheten

Selvhjelpskoordinator i Ålesund kommune og Selvhjelpsgrupper for pårørende til demenspasienter.

Herøy kommune

Link Herøy

Norsk Selvhjelpsforum, Link Oslo

Selvhjelpsgrupper for norsktalende innvandrerkvinner

Ulstein kommune

Sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper i Ulstein.

Sykehuset Buskerud HF

Selvhjelpsgrupper for personer med alvorlige psykiske lidelser og deres familier.

Helse Sunnmøre HF, Vaksenpsykiatrisk avdeling, Sjøholt DPS

Samarbeid om sjølvhjelp – DPS som initiativtaker.

Helse Sunnmøre HF/Kirurgisk avdeling, Kir 1

Sjøvhjelpsgrupper for menn med prostatakreft.

Rusbehandling Midt-Norge HF

Videreføring av prosjekt for utdanning av igangsettere og kompetansespredning innenfor selvhjelp.

Høgskolen i Buskerud

Liv og læring – selvhjelpsgrupper for studenter.

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (Telemark)

Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser.

Stiftelsen link Lyngen

Selvhjelp i ”Vilje Viser Vei”