Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Visjonen for den nasjonale planen er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår. Les mer om Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Utlysning av midler til forskning 2013

Utlysning av midler til forskning 2013

I 2013 har Helsedirektoratet avsatt 2 millioner kroner til forskning på selvorganisert selvhjelp i folkehelsearbeid og lokalsamfunnsperspektiv. Frist: 27. september. Les mer om Utlysning av midler til forskning 2013

Utlysning av midler til forskning 2010

Utlysning av midler til forskning 2010

I 2010 har Helsedirektoratet avsatt 2,5 millioner kroner til forskning på selvorganisert selvhjelp i et folkehelse- og lokalsamfunnsperspektiv. Les mer om Utlysning av midler til forskning 2010

Helsedirektoratet informerer om selvorganisert selvhjelp, satsingen og revidering av nasjonal plan (mars 2010)

Stadig flere mennesker får informasjon, kunnskap og tar i bruk selvhjelp her i landet. Selvhjelp er styrkingsarbeid som bidrar til at mennesker tar i bruk og gjenerobrer egne krefter slik at endringer blir varige. Les mer om Helsedirektoratet informerer om selvorganisert selvhjelp, satsingen og revidering av nasjonal plan (mars 2010)

Helsedirektoratet legger ned tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter (mars 2010)

Siden 2005 har mellom 15 og 20 prosjekter årlig mottatt midler over tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter. Prosjektene har bidratt til mye nyttig kunnskap om selvhjelp i løpet av disse årene. Imidlertid ser direktoratet nå nye behov for utvikling av selvhjelpsarbeidet. Les mer om Helsedirektoratet legger ned tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter (mars 2010)

Selvhjelpsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet i 2009

Som ett av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse. Les mer om Selvhjelpsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet i 2009

Selvhjelpsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet i 2008

Som ett av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse. Les mer om Selvhjelpsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet i 2008

Selvhjelpsprosjekter finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2007

Som ett tiltak i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Denne ordningen forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse. Les mer om Selvhjelpsprosjekter finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2007

Selvhjelpsprosjekter finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2006

Som ett tiltak i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Denne ordningen forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse. Les mer om Selvhjelpsprosjekter finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2006