Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sist endret:

Veilederen "Sammen om mestring" ​har som formål å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger fra Helsedirektoratet.​​​ Mulighetene for å delta i selvhjelpsgrupper skal synliggjøres lokalt.

Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (IS-2076) kom i 2014. 

Veilederen omtaler deltakelse i selvhjelpsgrupper:

«Selvhjelp

Mange brukere har god nytte av selvhjelpsgrupper. Selvhjelpsgrupper er bruker- baserte støttende fellesskap som kan bidra til mestring i hverdagen og være et positivt supplement til behandling. Helse- og omsorgspersonell bør opplyse brukerne om selvhjelpsgrupper og oppmuntre dem til å delta i gruppene. Undersøkelser blant personer med rusmiddelproblemer viser at brukerne ser på selvhjelpsgrupper som en mulig ressurs i behandlingen, mens tjenesteutøverne i liten grad informerer om selvhjelp (34).

Veiledet selvhjelp eller assistert selvhjelp bygger på prinsipper fra kognitiv atferds- terapi, og er en metode for systematisk samarbeid mellom pasient og helse personell. Studier viser (35) at veiledet selvhjelp gir gode resultater ved lettere former for depresjon. Selvorganisert selvhjelp skiller seg fra veiledet eller assistert selvhjelp ved at selvhjelpsgruppene er lederløse, og at de drives på initiativ fra menneskene det gjelder.»

Veilederne viser også til at Selvhjelp Norge kan bidra med informasjon og kunnskap.

 

Les hele veilederen her