Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Sist endret:

Tidlig i 2016 kom ny Helsedirektoratets nye veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-2428). Veilederen har fokus på mestring og håp.

Tittelen på veilederen er «Mestring, samhørighet og håp». Flere steder i veilederen omtales selvhjelpsgrupper:

  • "Selvhjelpsgrupper og støttegrupper utgjør et fellesskap av mennesker som har gjennomlevd samme eller tilsvarende krise eller katastrofe. Slike grupper verdsettes høyt av mange rammede.
  • 6.1.4 Aktiv bruk av sosiale nettverk, selvhjelpsgrupper og støttegrupper
    Det er vesentlig at det offentlige krisearbeidet ikke overtar oppgaver eller støttefunksjoner som det ordinære sosiale nettverket, selvhjelpsgrupper og støttegrupper bør ha. Det kan føre til at nettverket trekker seg tilbake. Nett-verksstøtte har stor betydning og kan fylle andre behov enn det offentlige krise arbeidet. Kriserammedes åpenhet og tydelighet mot egne sosiale nettverk er viktig for å optimalisere støtten som ligger i nettverkene. Menneskene i nettverkene blir bedre støttepersoner når de gis informasjon og trygges på sin støtte til de rammede (15)."

 

Kunnskap om selvorganiserte selvhjelpsgrupper vil være nyttig på ulike stadier i en bearbeidingsprosess, men er ikke en del av de akutte krisetiltakene. Selvhjelp Norges oppgave er å spre informasjon og kunnskap både til befolkningen og tjenesteapparatet, slik at den er informasjon er tilgjengelig, når det er behov for den.

Les hele veilederen her.