Retningslinjer for behandling av ROP-lidelser

Sist endret:

Helsedirektoratets faglige veileder for behandling av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP) omtaler selvhjelp som et supplement.

Selvhjelpsgrupper kan spille en betydelig rolle for mange personer med ROP-lidelser. Selvhjelpsgrupper kan være nyttige spesielt for pasienter i aktiv behandling - eller som er på ulike stadier i tilbakefallsforbygging. Å informere om og motivere pasientene til deltakelse i selvhjelpsgrupper, kan være en mulighet til å hjelpe flere inn i, og vedlikeholde et positivt forløp. Behandlere kan foreslå deltakelse i selvhjelpsgrupper som en mulighet, men de bør unngå å presse motvillige brukere til å delta. For mer informasjon og egen opplæringsmodul i selvhjelp vises det til: www.selvhjelp.no

Se retningslinjene fra Helsediretoratet her.