Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Sist endret:

Den nye (2016) faglige retningslinjen innen behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet setter selvhjelp på dagsorden. Personell skal ha kunnskap og kunne informere brukere om de muligheter som finnes.

Du kan lese retningslinjen her.

Ut fra den erfaring Selvhjelp Norge har fra arbeid med rus og psykisk helse er rusproblemer er dette sammensatte problemer. Det samme gjelder psykisk helse. En del kan vi få hjelp til av profesjonelle i helsevesenet, men en del av problemene må vi ta tak i selv. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy som kan brukes for å lære oss å mestre problemer på nye måter. Ofte finnes det ikke noe fasitsvar på hva vi må gjøre. Det kan være nødvendig å lære oss både å tenke, handle og leve annerledes enn før. Dette er ikke noe vi kan lese oss til, vi må lære det gjennom handling, erfaringer og refleksjon. Vi gjør dette aller best når vi gjør det sammen med andre mennesker. Da kan vi dele erfaringer, utfordre hverandre og finne muligheter og ressurser vi ikke klarer å se alene.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er et verksted hvor vi lærer på denne måten. Både innen rus- og psykisk helse har aktører mange års erfaring med selvhjelpsgrupper, både for den som selv sliter og for pårørende, men verktøyet kan brukes uansett hvilket livsproblem du ønsker å ta tak i.  

Selvhjelp Norge bidrar med kunnskap til tjenesteapparatet.