LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestringas is

Sist endret:

LINK Oslo er en selvstendig møteplass drevet av Norsk selvhjelpsforum og finansiert av Oslo kommune. Senteret var det første i sitt slag i Norge og har som mål å gjøre selvhjelp kjent for enkeltmennesker, organisasjoner og ansatte i Oslo.

 LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestringas is

LINK Oslo er en møteplass for deg som ønsker kunnskap om selvhjelp eller ønsker å delta i en selvhjelpsgruppe. LINK Oslo starter egne selvhjelpsgrupper og stiller lokaler til disposisjon for andre organisasjoner. Senteret driver et aktivt nettverksarbeid og er en samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for frivillige organisasjoner og ansatte i Oslo kommune.

LINK er initiativtaker og vert for et selvhjelpsnettverk av frivillige organisasjoner i Oslo.

Se LINK Oslos hjemmesider.