Lokale kontaktpunkter

Kontaktpunkter er et sted å kontakte for dem som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, og er et viktig verktøy for at nye grupper skal komme i gang. Selvhjelp Norge har som oppgave å spre informasjon og kunnskap på nasjonalt plan, ikke selv å sette i gang grupper. Oppstart av grupper må skje der mennesker bor og komme i gang på bakgrunn av et lokalt initiativ. Les mer om Lokale kontaktpunkter

LINK Trondheim - Senter for selvhjelp og mestring

LINK Trondheim - Senter for selvhjelp og mestring er en arena for alle som ønsker å bearbeide sine livsproblemer sammen med andre i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Les mer om LINK Trondheim - Senter for selvhjelp og mestring

LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestringas is

LINK Oslo er en selvstendig møteplass drevet av Norsk selvhjelpsforum og finansiert av Oslo kommune. Senteret var det første i sitt slag i Norge og har som mål å gjøre selvhjelp kjent for enkeltmennesker, organisasjoner og ansatte i Oslo. Les mer om LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestringas is