Lokale kontaktpunkter

Kontaktpunktet er et sted å kontakte for dem som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe og det er et viktig verktøy for at nye grupper skal kunne komme i gang. Selvhjelp Norge har som oppgave å spre informasjon og kunnskap på nasjonalt plan, ikke selv å sette i gang grupper. Oppstart av grupper må skje der mennesker bor og komme i gang på bakgrunn av et lokalt initiativ. Les mer om Lokale kontaktpunkter

LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring

LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring er en arena for alle som har behov og ønsker å bearbeide sine livsproblemer sammen med andre i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Les mer om LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring

LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestring

Link Oslo er en selvstendig møteplass drevet av Norsk selvhjelpsforum og finansiert av Oslo kommune. Senteret var det første i sitt slag i Norge og har som mål å gjøre selvhjelp kjent for enkeltmennesker, organisasjoner og ansatte i Oslo. Les mer om LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestring