Selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt

 Selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt kan være ulikt fra sted til sted:

  • Det kan være selvstendige og frittstående lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp.
  • Det kan være nettverk for selvorganisert selvhjelp på tvers av kommuner.
  • ...Eller det kan være selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Hva som er "lokalt" vil også variere: kommunalt, interkommunalt, regions- eller fylkesvis, eller på tvers av fylker. Målet er at selvhjelpskunnskapen blir formidlet slik at folk kan ta det i bruk.

Uavhengig av hvordan det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet blir organisert er det nødvendig med en felles forståelse av innholdet som basis en for alt samarbeid. Å skape felles arenaer for kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelpsarbeid vil derfor være et godt første skritt på veien mot lokalt selvhjelpsarbeid.

 

Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Horten satser på selvorganisert selvhjelp

I Horten kommune har de tre, store sektorene innen Oppvekst, Kultur og samfunn og Helse og velferd bestemt seg for å samarbeide om selvorganisert selvhjelp. Kommunen ser dette som et godt forebyggende tiltak, samt at det kanskje kan minske behovet for offentlig hjelp for noen. Nå er det mulig å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Les mer om Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Fredrikstad kommune anbefaler selvhjelp etter "Rask psykisk helsehjelp"

Fredrikstad kommune anbefaler selvhjelp etter "Rask psykisk helsehjelp"

"Rask psykisk helsehjelp" er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall. Les mer om Fredrikstad kommune anbefaler selvhjelp etter "Rask psykisk helsehjelp"

Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Kan du selv gjøre en forskjell når du møter livsproblemer av ulikt slag? Sammen med andre? I 2018 satser Stangehjelpa på selvhjelp, og legger til rette for at folk kan styrke seg selv sammen med andre i selvhjelpsgrupper. Erfaring viser at det nytter. Les mer om Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell