Selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt

 Selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt kan være ulikt fra sted til sted:

  • Det kan være selvstendige og frittstående lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp.
  • Det kan være nettverk for selvorganisert selvhjelp på tvers av kommuner.
  • ...Eller det kan være selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Hva som er "lokalt" vil også variere: kommunalt, interkommunalt, regions- eller fylkesvis, eller på tvers av fylker. Målet er at selvhjelpskunnskapen blir formidlet slik at folk kan ta det i bruk.

Uavhengig av hvordan det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet blir organisert er det nødvendig med en felles forståelse av innholdet som basis en for alt samarbeid. Å skape felles arenaer for kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelpsarbeid vil derfor være et godt første skritt på veien mot lokalt selvhjelpsarbeid.

 

Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Horten satser på selvorganisert selvhjelp

I Horten kommune har de tre, store sektorene innen Oppvekst, Kultur og samfunn og Helse og velferd bestemt seg for å samarbeide om selvorganisert selvhjelp. Kommunen ser dette som et godt forebyggende tiltak, samt at det kanskje kan minske behovet for offentlig hjelp for noen. Nå er det mulig å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Les mer om Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

«Rask psykisk helsehjelp» er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall. Les mer om Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Kan du selv gjøre en forskjell når du møter livsproblemer av ulikt slag? Sammen med andre? I 2018 satser Stangehjelpa på selvhjelp, og legger til rette for at folk kan styrke seg selv sammen med andre i selvhjelpsgrupper. Erfaring viser at det nytter. Les mer om Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell