Selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt

 Selvorganisert selvhjelpsarbeid lokalt kan være ulikt fra sted til sted:

  • Det kan være selvstendige og frittstående lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp.
  • Det kan være nettverk for selvorganisert selvhjelp på tvers av kommuner.
  • ...Eller det kan være selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Hva som er "lokalt" vil også variere: kommunalt, interkommunalt, regions- eller fylkesvis, eller på tvers av fylker. Målet er at selvhjelpskunnskapen blir formidlet slik at folk kan ta det i bruk.

Uavhengig av hvordan det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet blir organisert er det nødvendig med en felles forståelse av innholdet som basis en for alt samarbeid. Å skape felles arenaer for kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelpsarbeid vil derfor være et godt første skritt på veien mot lokalt selvhjelpsarbeid.