Selvhjelp i bruker- og pasientorganisasjoner

Sist endret:

Selvorganisert selvhjelpsarbeid har en naturlig plass i mange bruker- og pasientorganisasjoner. Etablering av selvhjelpsgrupper kan være et godt supplement til annet arbeid. Lokalt er ulike frivillige organisasjoner sentrale i selvhjelpsarbeidet.

I Nasjonal plan for selvhjelp fremheves denne type organisasjoner som en viktig målgruppe for arbeidet i planperioden: ”Selvhjelp i brukerorganisasjoner, som supplement til annen virksomhet og som en ideologisk plattform i arbeidet med interesse- og sosialpolitisk arbeid.”

Nasjonal plan for selvhjelp (pdf) (Rapport IS-2168, Helsedirektoratet)

Erfaring viser at selvorganisert selvhjelp som verktøy er egnet i organisasjoners arbeid for å styrke arbeidet med brukermedvirkning, fordi personer setter seg selv i stand til å:

  • benytte/nyttiggjøre seg egne krefter
  • be om hjelp
  • ta i mot hjelp
  • å hjelpe

Gjennom prosesser som her blir beskrevet setter flere mennesker seg i stand til å være aktører i det organiserte brukermedvirkningsarbeidet som representant for sin organisasjon eller for brukere av et bestemt tjenestested, og slik fremme den erfaringskunnskap organisasjonene besitter.

Arbeid med selvorganiserte selvhjelpsgrupper er også et viktig bidrag i den enkelte organisasjon for å systematisere den erfarte kunnskapen, slik at brukermedvirkning ikke bare blir enkelthistorier, men generaliserte erfaringer som er representative for organisasjonens medlemmer. Mange vil også kunne ha nytte av å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

Selvorganisert selvhjelp i bruker- og pasientorganisasjonene handler om:

  • Selvhjelp som plattform i interesse- og sosialpolitisk arbeid
  • Selvhjelp som integrert del av likemannsarbeidet
  • Etablering av selvorganiserte selvhjelpsgrupper
  • Selvhjelp som verktøy i arbeidet med brukermedvirkning

Det er ikke alltid naturlig eller riktig å etablere selvorganiserte selvhjelpsgrupper innenfor rammene av en organisasjon. Skal selvhjelpsgrupper etableres er det fordi medlemmer har meldt behov for det. Men organisasjonene er viktige kanaler for kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp som mulighet for den enkelte.

Ønsker din organisasjon mer kunnskap om selvhjelp – ta kontakt med oss.