Veileder for igangsetting

Dette heftet er en støtte til personer, frivillige organisasjoner eller offentlige instanser som vil i gang med selvhjelpsvirksomhet. Heftet beskriver grunnforståelse, rammer og prinsipper, gruppedynamikk og organisering. Les mer om Veileder for igangsetting

Praktiske verktøy, maler og skjemaer

Sist endret:

Mal for registrering av gruppedeltakere/intervju-skjema (Word)

Dette skjemet kan være til hjelp ved registrering av interesserte deltakere til gruppe. Husk å spørre om det er ok å skrive ned notater. Vær tydelig på at informasjonen behandles konfidensielt.

Mal for enkel taushetserklæring (Word)

Mal for taushetserklæring og meldeplikt (Word).

Skjemaet er laget som et utgangspunkt du selv kan tilpasse.