Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

En selvhjelpsgruppe en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å bearbeide problemene sine i et forpliktende fellesskap. Les mer om Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Selvhjelpsgrupper - en mulighet for alle

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med. Les mer om Selvhjelpsgrupper - en mulighet for alle

Hvorfor er selvhjelpsgrupper gode fellesskap for endring?

Det at man faktisk har kommet til gruppa er kanskje det største og viktigste skrittet i selvhjelpsarbeidet? Da er det klart at man har tatt eierskap til problemet sitt og gjort et valg. Valget manifesterer seg ytterligere gjennom å ta gruppa i bruk, altså bruke samtalene og prossessene i sin egen endring. Les mer om Hvorfor er selvhjelpsgrupper gode fellesskap for endring?

Hvordan kan et møte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe foregå?

Lurer du på hva som egentlig foregår i en selvhjelpsgruppe? Her har vi beskrevet noen av elementene i et vanlig møte. Les mer om Hvordan kan et møte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe foregå?

Like eller forskjellige problemer i gruppa?

En selvhjelpsgruppe har tradisjonelt bestått av mennesker med et felles problem, for eksempel en diagnose eller eller et spesifikt problem, men erfaringer viser at grupper like gjerne kan bestå av mennesker med ulike problemer. Les mer om Like eller forskjellige problemer i gruppa?

Praktiske rammer for arbeidet i en selvhjelpsgruppe

Tydelige rammer er viktig for at selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal fungere best mulig. Faste praktiske rammer er med på å sikre at deltakerne får best mulig utbytte av sitt arbeid. Det er nødvendig å understreke at innenfor disse rammene utvikler hver selvhjelpsgruppe seg til en unik og autonom enhet. Ingen selvhjelpsgrupper er like. Les mer om Praktiske rammer for arbeidet i en selvhjelpsgruppe

Prinsipper for samtalene i en selvorganisert selvhjelpsgruppe

Ingen selvhjelpsgrupper er like, men basis for arbeidet er noen prinsipper for samtalen i gruppa. Les mer om Prinsipper for samtalene i en selvorganisert selvhjelpsgruppe

Igangsetterens rolle

Enkelte selvorganiserte selvhjelpsgrupper får oppstarthjelp av en igangsetter. En igangsetter er en som er med ved oppstart av nye selvhjelpsgrupper. Les mer om Igangsetterens rolle

Fellestrekk i arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsbegrepet blir brukt og definert på mange forskjellige måter. Det er allikevel noen gjennomgående fellestrekk i alt arbeid med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Les mer om Fellestrekk i arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Fra tanke til handling - erfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Å starte sin egen selvhjelpsprosess er et vågestykke, men å vite at andre har gode erfaringer kan gjøre det enklere å komme i gang. Det at noen setter ord på nytten av å delta i en selvhjelpsgruppe kan være en viktig inspirasjon til at flere mennesker kan våge å gjøre tanke til handling. Les mer om Fra tanke til handling - erfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Videoklipp om selvhjelpsgrupper

Lurer du på hvordan samtalen i en selvhjelpsgruppe foregår? Det er vanskelig å forklare, men videoklippene gir et lite glimt inn i en selvhjelpsgruppe. Les mer om Videoklipp om selvhjelpsgrupper