Hva er selvorganisert selvhjelp?

”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring.” (Norsk selvhjelpsforum) Les mer om Hva er selvorganisert selvhjelp?

Virksomme faktorer i selvhjelpsarbeidet?

Erfaring og forskning viser at de virksomme prosessene i selvhjelpsarbeidet er fellesskapet og det å våge og være tilstede her og nå og benytte øyeblikket. Her går vi nærmere inn på hva som gjør at selvorganisert selvhjelp virker. Les mer om Virksomme faktorer i selvhjelpsarbeidet?

Verdien av selvhjelp

For mange er deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe viktig for å finne mot og krefter til å gjøre endringer. Les mer om Verdien av selvhjelp

Kan problemet ditt være en ressurs?

Kan problemet ditt være en ressurs?

I selvhjelpsarbeidet snakker vi om problemet som ressurs. Det kan oppfattes som en hån. For det må jo bety at jo flere problemer du har, jo flere ressurser har du. Les mer om Kan problemet ditt være en ressurs?

Egenkraftmobilisering – empowerment

Selvhjelpsarbeid er nært knyttet til begrepet egenkraftmobilisering (empowerment). Les mer om Egenkraftmobilisering – empowerment