Hva er selvorganisert selvhjelp?

”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring.” (Norsk selvhjelpsforum) Les mer om Hva er selvorganisert selvhjelp?

Virksomme faktorer i selvhjelpsarbeidet?

Erfaring og forskning viser at de virksomme prosessene i selvhjelpsarbeidet er fellesskapet og det å våge og være tilstede her og nå og benytte øyeblikket. Her går vi nærmere inn på hva som gjør at selvorganisert selvhjelp virker. Les mer om Virksomme faktorer i selvhjelpsarbeidet?

Verdien av selvhjelp

For mange er deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe viktig for å finne mot og krefter til å gjøre endringer. Les mer om Verdien av selvhjelp

Egenkraftmobilisering – empowerment

Selvhjelpsarbeid er nært knyttet til begrepet egenkraftmobilisering (empowerment). Les mer om Egenkraftmobilisering – empowerment