Igangsetting av selvhjelpsgrupper

Det finnes mye erfaring fra igangsetting og drift av selvhjelpsgrupper. En av våre oppgaver er å formidle denne kunnskapen videre. Les mer om Igangsetting av selvhjelpsgrupper

Igangsetteropplæring

Selvhjelp Norge har mye kunnskap om igangsetting av selvhjelpsgrupper og opplæring av igangsettere. Målgruppen for igangsetteropplæringen er frivillige og fagfolk som planlegger å bidra til oppstart av selvhjelpsgrupper. Les mer om Igangsetteropplæring

Igangsetterrollen - hva innebærer den?

En igangsetters oppgave er å vise hva selvhjelp er samt presentere rammer og prinsipper for arbeidet i en selvhjelpsgruppe og hvordan det kan brukes. Les mer om Igangsetterrollen - hva innebærer den?

Meningsfylt og spennende å være igangsetter

Sissel Viken jobber som frivillig tilknyttet kontaktpunktet for Øvre Romerike på Eidsvoll i Akershus fylke. Her forteller hun om sine erfaringer. Les mer om Meningsfylt og spennende å være igangsetter