Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Selvhjelp Norge ble etablert i april 2006 og er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Nasjonal plan for selvhjelp gir føringene for kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid. Planens visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår.

Drift og finansiering

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, er drevet av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Våre oppgaver er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp og gjennom årlige oppdragsbrev.

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Visjonen for den nasjonale planen er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår. Les mer om Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Evaluering av Selvhjelp Norges desentrale organisering

Evaluering av Selvhjelp Norges desentrale organisering

Helsedirektoratet mottok i desember 2014 rapporten "Evaluering av Selvhjelp Norge sine distriktskontorer". Evalueringen av gjennomført av Rambøll Management AS. Les mer om Evaluering av Selvhjelp Norges desentrale organisering

Selvhjelp Norge - Organisering og oppgaver

Selvhjelp Norge ble etablert i april 2006 og er organisert med distriktskontorer, og med hovedkontor i Oslo. Les om oppgaver og geografisk beliggenhet her. Les mer om Selvhjelp Norge - Organisering og oppgaver

Politiske føringer