Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Sist endret:

Verdensdagen for psykisk helse markeres mange steder i disse dager. Den setter psykisk helse på dagsorden, med målsettingen å skape større åpenhet og kunnskap om psykisk helse.

For Selvhjelp Norge er dette et viktig tema. Vi vet at mange i Norge sliter med forskjellige problemer og livsutfordringer. Selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper er et verktøy som mange tar i bruk, og har stor nytte av. Forskningen viser at i selvhjelpsprosesser er virkningen over tid for deltakerne er økt livskvalitet gjennom bedre problemhåndtering (Nora Gotaas 2012).

Verdensdagen for psykisk helseFlere av Selvhjelp Norges distrikskontorer deltar på markeringen av Verdensdagen. Sist helg deltok vi på et arrangement i Trondheim  i regi av LINK Trondheim, Kreftforeningen, Batteriet, Bipolarforeningen, Mental Helse Sør-Trøndelag, Vårres brukerstyrte senter og Angstringen Trondheim. På bildet ser du Jan Helge M. Øvrehus fra Selvhjelp Norge og en representant for LPP. LINK Trondheim er finansiert av Trondheim kommune og er en arena for alle som ønsker å bearbeide sine livsproblemer sammen med andre i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Her kan mennesker med ulike typer livsproblemer ta kontakt, få informasjon og eventuelt delta i en selvhjelpsgruppe.

Verdensdagen for psykisk helse

I Oslo var LINK Oslo og Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akserhus og Østfold på plass med stand på Kuben videregående skole 10. oktober. På bildet ser du Odd Arne Eriksen/LINK Oslo og Kjersti Tandberg/Selvhjelp Norge.

Årets tema for verdensdagen er «…fordi livet forandrer seg…». Endringer er en naturlig del av livet, og hvordan vi møter endringene vil påvirke vår psykiske helse. Selvorganisert selvhjelp kan være et verktøy for å jobbe med livsproblemer som har oppstått, eller være med på å forebygge at de oppstår.

I 2016 har Selvhjelp Norge startet opp et målrettet arbeid for å nå enda bedre ut til unge og eldre. Vi vet at ungdom ofte sliter psykisk. I forslag til neste års statsbudsjett foreslås det flere tiltak fra myndighetenes side, blant annet flere helsesøstre og kommunepsykologer. Men ikke alle har behov for profesjonell hjelp, noen kan også ha nytte av selvhjelp eller selvorganiserte selvhjelpgrupper.

I dette nyhetsbrevet kan du lese om vår nye brosjyre som er laget i samarbeid med ungdommer, og som i disse dager går ut til videregående skoler og helsestasjoner for ungdom i hele landet.