Verdensdagen for psykisk helse: Selvorganisert selvhjelp - en døråpner til mestring og glede

Verdensdagen for psykisk helse: Selvorganisert selvhjelp - en døråpner til mestring og glede

Sist endret:

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober. Årets tema er "Noe å glede seg over" - Å finne de små og store tingene rundt oss som gir glede for oss selv og andre, det styrker vår psykiske helse.

For hvordan finne tilbake til meg selv og gleden når livet treffer meg midt i magen? Eller når tankene er urolige og jeg stadig får følelsen av at jeg ikke er bra nok, ikke strekker til?

Selvorganisert selvhjelp går hånd i hånd med årets tema for verdensdagen for psykisk helse. Det kan gi mestring og glede. Selvhjelp angår alle – både for å forstå og få innsikt, og trene på kommunikasjon og atferd. Det kan vi gjøre gjennom bevisstgjøring, gjensidighet og det å våge i fellesskap med andre, eller innenfor rammene av en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil halvplarten av oss oppleve minst én psykisk lidelse gjennom livet. Hvordan forebygge at vi blir en del av dette tallet? God psykisk helse er også mer enn bare fravær av sykdom – det er også hvor robust jeg er i møte med ulike livsproblemer.

Norge er det eneste landet i verden med en nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp, og selvorganisert selvhjelp er i dag en etablert del av folkehelsearbeidet i Norge. Visjonen er at alle skal ha kjennskap til, og ved behov kunne ta, selvorganisert selvhjelp i bruk. Det er en erkjennelse av at velferdsstaten ikke kan fikse alle våre livsproblemer gjennom offentlige tjenester og tilbud.

Det er erkjennelsen av at jeg selv er sjef og ekspert i mitt liv, at jeg selv må sitte bak rattet. Jeg har ressurser og kunnskap jeg kan og må mobilisere når livet røyner på. Gjerne i samarbeid med andre, men jeg kjører selv – jeg er ikke en passiv passasjer. Selv om jeg ikke er skyld i livsproblemene jeg kjenner på kroppen, så har jeg ansvaret for hvordan jeg håndterer dem og hva jeg lar dem gjøre med meg videre. Dette er den grunnleggende selvhjelpsforståelsen – og den angår oss alle.

Selvorganisert selvhjelp er også et verktøy vi kan bruke i samtalegrupper, uavhengig av alder, kjønn, problem, med eller uten sykdom og diagnose. Det eneste kriteriet er at jeg har et problem jeg ønsker å gjøre noe med. Gruppene er drevet av deltakerne selv - uten leder, de er gratis, uten henvisning og en mulighet for alle i hele Norge. Gruppene passer både som forebygging alene, samt før, under og etter offentlig hjelp.

Erfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper viser at mennesker opplever å håndtere problemene bedre, selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte. Mange forteller at deltakelse i en selvhjelpsgruppe fører til endring og læring. Andre kjenner glede over igjen å oppdage at de har flere ressurser enn de først trodde, samt å kunne ta disse ressursene i bruk. Det kan være glede over å ikke være alene med det jeg baler med, jeg får håp og humoren kommer tilbake, og det er lettere å glede seg over små og store ting i livet fordi livsproblemet tar mindre plass og krefter blir frigjort. Selvhjelp åpner dermed døra for endring, mestring og glede.

Er du klar for å starte jobben eller fortsette endringsarbeidet med det som kanskje er dine livsproblemer?